Voor interim, advies & projectopdrachten

(Een nieuwe website is under construction) CURRICULUM VITAE

   

Relevante werkervaring:

·        Eigenaar DBC-Sneek

Lopende of reeds uitgevoerde opdrachten

-         Projectmanager Forensische Geneeskunde    jan 2021 tot heden (8 uur p/wk)
-         Teamchef Forensische Geneeskunde            jan 2021 tot heden (8 uur p/wk)
-         Leidinggevende a.i. MKANN                         nov 2020 tot heden (24 uur p/wk)
-         ACGZ Veiligheidsregio Fryslân                      juni 2020 tot heden (piket/ oproep)
-         Projectmanager Ambulance Amsterdam        jan 2020 t/m 31 december 2020 (18 uur p/wk)
-         Projectmanager GGD Fryslân                       jan 2020 t/m 31 december 2020 (10 uur p/wk) 
-         Hoofd Forensisch team Fryslân a.i.               feb 2019 t/m 31 december 2020 ( 8 uur p/wk) 
-         Teammanager a.i. Ambulance Amsterdam     jan 2019 t/m 31 december 2019  (32 uur p/wk)

Les/ instructieopdrachten:

-         Instructeur Highcare Academy                         Meerdere opdrachten facultatief ingevuld m.b.t. lessen crisisbeheersing/ management
-         Instructeur Triangular Group Academy           Facultatief lopende opdrachten m.b.t. lessen spoedeisende geneeskundige hulpverlening
-         Instructeur Total Protection                          Facultaief lopende opdrachten m.b.t. weerbaarheidstrainingen

·        Manager TC/ MT lid - Dokterswacht Friesland BV (odl van Dokterszorg Friesland Holding BV)
27 oktober 2014 - 1 september 2018.
Als manager eindverantwoordelijk voor het TriageCenter Dokterswacht Friesland ( FTE 50/ 2 operationeel managers en 130 medewerkers) en het stafbureau planning.
Als manager TC volop bezig geweest om het TC verder te professionaliseren en te ontwikkelen tot één van de belangrijkste zorgcoördinatiecentra van Friesland waar men terecht kan met acute zorgvragen. 
De Manager TriageCenter is MT lid van de Dokterswacht Friesland BV en in het bijzonder ook lid van het MT Dokterszorg Friesland Holding BV. 

·        Projectmanager - Dokterswacht Friesland BV (odl van Dokterszorg Friesland Holding BV).
1 juni 2013 - 1 september 2018.
Als projectmanager leiding gegeven aan de projectorganisatie van het project "samenwerking HAP-SEH" waarbij het doel was om spoedzorgpleinen te realiseren bij alle ziekenhuizen in Friesland.
Daarnaast verantwoordelijk geweest voor de projecten "samenwerking HAP-RAV" (springplank project), "implementatie Physician Assistants binnen de Dokterswacht Friesland" en een aantal projecten, waarvan de impact op de organisatie groot waren zoals het project “implementatie huisartsenvervoer” en een aantal ICT projecten (nieuw telefoniesysteem Callcenter, nieuw huisartseninformatie-systeem en nieuw planningspakket). 

·        Locatiemanager Drachten & Dokkum - Dokterswacht Friesland.
1 maart 2011 – 27 oktober 2014.
Leidinggevende functie, MT lid en eindverantwoordelijk voor de huisartsenposten Drachten en Dokkum. Beide posten bestonden in totaal uit 33 FTE/ 85 huisartsen, 4 Physician Assistants en 35 doktersassistenten/-
verpleegkundigen.

·        Hoofd Meldkamer Ambulancezorg - UMCG ambulancezorg
16 maart 2009 - 1 maart 2011
Leidinggevende functie en eindverantwoordelijk voor de meldkamer ambulancezorg (26 FTE/ 1 operationeel manager en 25 centralisten). Als hoofd MKA ook samen met een Physician Assistant actief bezig geweest om nieuwe triagemodellen te ontwikkelen voor de MKA en direct betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Meldkamer Ambulancezorg noord Nederland. In deze transitie ook een grote rol gespeeld als leidinggevende van 2 meldkamers ambulancezorg en ook voor de GHOR Friesland en Drenthe

·        Operationeel Leidinggevende a.i. – Meldkamer Fryslân/ Politie Fryslân.
14 mei 2008 - 31 dec 2009

Op verzoek van het bestuur RAV Fryslân aangesteld als leidinggevende op de meldkamer Friesland ter ondersteuning van de teamchef meldkamer Fryslân (politie) en dan specifiek voor de ambulance en brandweerzorg.
Het betrof een detachering voor 50% vanuit de RAV Fryslân waarbij operationeel leiding werd gegeven aan de centralisten. Ook actief betrokken geweest bij de HKZ certificering MKA Fryslân, ontwikkeling afdeling opleidingen MKA Fryslân en ontwikkeling nieuwe verbindingsschema's t.b.v. incidenten& rampenbestrijding. 

·        Plaatsvervangend Clustermanager - UMCG ambulancezorg.
1 sep 2005 - 16 maart 2009
Het betrof een combinatie functie. 50% leidinggevende en 50% ambulanceverpleegkundige. De plaatsvervangend clustermanager ressorteerde direct onder de clustermanager.
In deze functie werd operationeel leiding gegeven aan post Leeuwarden, St. Anna Parochie en Terschelling.
Als plaatsvervangend Clustermanager nauw betrokken geweest bij de eerste planvorming van de waddenhelikopter en het eerste projectplan geschreven. Tevens nauw betrokken geweest bij de nieuwbouw van ambulanceposten Leeuwarden en st. Annaparochie. Maar ook bij de bouw van de snelle boot van rederij Noordgat die geschikt werd gemaakt voor patiëntenvervoer en bij de inrichting van de ziekenboeg van de Tiger. Dit is de snelle boot van rederij Doeksen.

·        Ambulanceverpleegkundige - UMCG Ambulancezorg.

1 maart 2003 - 14 mei 2008
In Drenthe & Friesland gewerkt als ambulanceverpleegkundige (ALS).

·        Ambulanceverpleegkundige MUP –RAV Drenthe/ Kijlstra Ambulancegroep

1 juni 2000 - 1 maart 2003
Deeltijdbaan. Combinatie met baan bij Koninklijke Landmacht. In 2000/ 2001 bij Kijlstra de gelegenheid gekregen om support on the Job trainingen te doen waardoor de volledige getuigschrift ambulanceverpleegkundige (SOSA diploma) kon worden behaald. 
In 2002 een 0-urencontract gekregen bij de RAV Noord te Assen (later UMCG Ambulancezorg) alwaar ik in 2003 voor 100% als ambulanceverpleegkundige in dienst ben getreden en bij de Koninklijke Landmacht met eervol ontslag ben gegaan.

·        Onderofficier (instructeur) Geneeskundige Dienst - Koninklijke Landmacht.

2 januari 1990 - 1 maart 2003.
Als onderofficier (instructeur) Geneeskundige dienst zowel les als leiding gegeven.
Bij de KL als sergeant instructeur les gegeven op de Isabella kazerne in Den Bosch (OCA) en op de prins Bernhard kazerne (OCC) te Amersfoort. Daarnaast diverse leidinggevende functies gedraaid als sergeant (1) en sergeant-majoor verpleegkundige bij diverse parate eenheden waaronder 103 verkenningsbataljon Seedorf, 11 geneeskundige compagnie luchtmobiele brigade in Schaarsbergen en Assen, 41 geneeskundige compagnie Havelte en
43 geneeskundige compagnie ook in Havelte. Deze leidinggevende functies waren op groepsniveau (max 10- 15) personen tot op pelotonsniveau (max 40 personen).
Gedurende de tijd bij de KL ook diverse uitzendingen gedaan voor de VN en de NAVO in oorlogsgebieden. En tewerk gesteld geweest als verpleegkundige in diverse ziekenhuizen (CMH, WZA en Tjongerschans) en de GGZ Drenthe.

Nevenfuncties/ werkzaamheden:

•      Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg - Veiligheidsregio Fryslân
1 maart 2018 - heden
Als ACGZ verantwoordelijk voor de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening bij crises of incidenten. Het betreft een nevenfunctie en wordt naast de huidige baan uitgevoerd o.b.v. piket.

•      Manager Bedrijfsvoering - Total Protections

1 augustus 2017 – 1 maart 2019
Samen met een compagnon verantwoordelijk voor de organisatie Total Protections. Dit is een eigen onderneming die trainingen geeft in zelfverdediging en weerbaarheid o.b.v. Krav Maga. Zie ook
www.totalprotections.nl

•      Visiteur crisisbeheersing –Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN)

2 januari 2017 - 1 september 2018
In deze functie actief geweest als visiteur in het visitatieteam crisisbeheersing en OTO (opleiden, trainen en oefen) van AZNN. Met een team van visiteurs werden zorginstellingen in Noord-Nederland bezocht om te beoordelen of de crisisorganisatie van betreffende instelling aan het kwaliteitskader crisisbeheersing voldeed. Maar ook om adviezen te geven hoe zorginstellingen de eigen crisisorganisatie kon verbeteren.

•      Lid werkveld adviescommissie MPA – Hanze Hogeschool Groningen
1 juni 2015 – 1 september 2018
Als lid van de werkveld adviescommissie bij de Hanze Hogeschool Groningen voor de opleiding Master Physician Assistant geeft men gevraagd en ongevraagd advies aan het management van de opleiding om daarmee zorg te dragen dat de opleiding aansluit bij de wensen van het werkveld. Op deze wijze is er verbinding tussen de opleider en werkgevers.

•      HAROP/ Crisiscoördinator- Dokterswacht Friesland B.V.
1 juni 2013 – 1 september 2018
Als HAROP/ Crisiscoördinator verantwoordelijk om samen met de HAROP procesbewaker en de voorzitter crisisbeleidsteam (CBT) de organisatie in de koude fase voor te bereiden op flitsrampen en uitbraak van infectieziekten.
In de warme fase treed men op als plaatsvervangend voorzitter CBT en voorzitter operationeel crisisteam (OCT).

·        District bestuurslid van het int. Rode Kruis, district Friesland met als portefeuille noodhulp.
1 september 2011 - 1 september 2015
Als portefeuillehouder verantwoordelijk voor strategie en beleid van afd. noodhulp in Friesland. Afd. noodhulp geeft uitvoering aan evenementenhulpverlening en maakt onderdeel uit van de SIGMA teams GHOR Fryslân.

·        OvDG Fryslân – Ghor/ Veiligheidsregio Fryslân
1 juni 2006 - 1 maart 2011
De officier van dienst geneeskundig is een nevenfunctie. Het betreft een operationele leidinggevende functie waarbij men verantwoordelijk is voor de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening bij grote ongevallen/ incidenten of rampen ter plaatse. 

Genoten voltooide civiele opleidingen:

•      MAVO– D

•      MDGO -VZ/IG

•      MBO-V (verpleegkundige opleiding niveau 4).

•      Diploma Ecg-leer

•      Diploma Ambulanceverpleegkundige.

•      Certificaat Pre Hospital Trauma Life Support.

•      Certificaat kinderresuscitatie

•      Basis GHOR opleiding.

•      OvDG opleiding (Officier van Dienst Geneeskundig)

•      ACGZ opleiding (Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg)

•      Management development trainingen UMCG.

•      Projectmanagement cursus UMCG.

•      Prince2 Foundation + Practitioner

•      HBO Bachelor Bedrijfskunde & Management

•      Master of Business Administration

Geregistreerd in BIG-register onder nr: 39051475430
CRKBO geregistreerd docent

Genoten voltooide (militaire) opleidingen:

•      Koninklijke militaire school (onderofficiersopleiding/ management)

•      E-cursus/ Hoger onderofficiersvorming ( voortzetting leiderschap, training en vorming).

•      VN-opleiding ( Leidinggeven in moeilijke omstandigheden en onderhandelingstechnieken).

•      Dienstvaktechnische opleiding geneeskundige troepen.

•      Bedrijfsgezondheidszorg.

•      Geneeskundig luchttransport.

•      Basis reddingtechnieken/ Bergreddingen geneeskundig personeel.

•      Instructie bekwaamheid I&II

Meer informatie over mij kunt u ook vinden op https://nl.linkedin.com/in/fred-dirks-879b6024

Referenties wil ik graag op verzoek verstrekken.